eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1589

NGC 1589
objekt NGC 1589 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1589 - galakse i stjernebildet Tauri
Typen: Sab -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.20'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m; B=12.8m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t30m45.4s; Dec= 0°51'48"
Rødforskyvning (z): 0.012652
Avstand fra solen til NGC 1589: basert på redshiftverdien (z) - 53.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1589 : PGC 15342, UGC 3065, MCG 0-12-38, CGCG 393-30

Naboobjekter: NGC 1587, NGC 1588, NGC 1590, NGC 1591

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.