eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1591

NGC 1591
Objekt NGC 1591 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1591 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h29m30.7s; Dec= -26°42'46"
RedShift (z): 0.013719
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1591: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1591 : PGC 15276, ESO 484-25, MCG -4-11-15, IRAS 04274-2649

Blízke objekty: NGC 1589, NGC 1590, NGC 1592, NGC 1593

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.