eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1621

NGC 1621
Objekt NGC 1621 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1621 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.8'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h36m25s; Dec= -4°59'12"
rödförskjutning (z): 0.014954
Avståndet från solen till NGC 1621: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1621 : PGC 15626, NGC 1626, MCG -1-12-35, NPM1G -05.0207

Närliggande objekt: NGC 1619, NGC 1620, NGC 1622, NGC 1623

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.