eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1646-3

NGC 1646-3
Voorwerp NGC 1646-3 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1646-3 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E5 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=15.8m; B=16.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h44m26.2s; Dec= -8°32'7"
Andere namen van het object NGC 1646-3 : PGC 3084954, 2ZW 22, near 56 Eri

Objecten in de buurt: NGC 1646-1, NGC 1646-2, NGC 1647, NGC 1648

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.