eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 165

NGC 165
Objekt NGC 165 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 165 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h36m28.9s; Dec= -10°6'23"
RedShift (z): 0.019617
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 165: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 165 : PGC 2182, MCG -2-2-69, IRAS 00339-1022

Blízke objekty: NGC 163, NGC 164, NGC 166, NGC 167

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.