eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1658

NGC 1658
Voorwerp NGC 1658 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1658 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Caeli
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 1.50'x0.5'
omvang: V=13.5m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h44m1.1s; Dec= -41°27'49"
roodverschuiving (z): 0.017382
De afstand van de zon tot NGC 1658: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 73.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1658 : PGC 15899, ESO 304-16, MCG -7-10-20, AM 0442-413

Objecten in de buurt: NGC 1656, NGC 1657, NGC 1659, NGC 1660

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.