eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1661

NGC 1661
objekt NGC 1661 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1661 - galakse i stjernebildet Orionis
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t47m7.7s; Dec= -2°3'18"
Rødforskyvning (z): 0.029654
Avstand fra solen til NGC 1661: basert på redshiftverdien (z) - 125.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1661 : PGC 16000, UGC 3166, MCG 0-13-8, CGCG 394-9

Naboobjekter: NGC 1659, NGC 1660, NGC 1662, NGC 1663

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.