eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1701

NGC 1701
Objekt NGC 1701 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1701 - galax i stjärnbild Caeli
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.9'
magnitud: V=12.8m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h55m51.1s; Dec= -29°53'1"
rödförskjutning (z): 0.019467
Avståndet från solen till NGC 1701: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1701 : PGC 16352, ESO 422-11, MCG -5-12-10, IRAS 04539-2957

Närliggande objekt: NGC 1699, NGC 1700, NGC 1702, NGC 1703

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.