eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 171

NGC 171
Objekt NGC 171 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 171 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.9'
veľkosť: V=12.2m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h37m21.5s; Dec= -19°56'4"
RedShift (z): 0.013043
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 171: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 171 : PGC 2232, NGC 175, ESO 540-6, MCG -3-2-24, VV 791A, IRAS 00348-2012

Blízke objekty: NGC 169A, NGC 170, NGC 172, NGC 173

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.