eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1716

NGC 1716
Objekt NGC 1716 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1716 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h58m13.2s; Dec= -20°21'48"
RedShift (z): 0.022742
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1716: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1716 : PGC 16434, ESO 552-34, MCG -3-13-38, IRAS 04560-2026

Blízke objekty: NGC 1714, NGC 1715, NGC 1717, NGC 1718

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.