eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1739

NGC 1739
Objekt NGC 1739 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1739 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.8'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h1m47.3s; Dec= -18°10'2"
rödförskjutning (z): 0.012982
Avståndet från solen till NGC 1739: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1739 : PGC 16586, ESO 552-50, MCG -3-13-55

Närliggande objekt: NGC 1737, NGC 1738, NGC 1740, NGC 1741A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.