eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1743

NGC 1743
Objekt NGC 1743 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1743 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 2.00'x2.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h54m3.2s; Dec= -69°11'57"
Jiné názvy objektu NGC 1743 : ESO 56-EN21, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1741B, NGC 1742, NGC 1744, NGC 1745

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.