eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1755

NGC 1755
Objekt NGC 1755 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1755 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.60'
velikosti: V=9.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h55m14.9s; Dec= -68°12'15"
Jiné názvy objektu NGC 1755 : ESO 56-SC28, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1753, NGC 1754, NGC 1756, NGC 1757

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.