eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1762

NGC 1762
Objekt NGC 1762 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1762 - galax i stjärnbild Orionis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.1'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h3m37s; Dec= 1°34'24"
rödförskjutning (z): 0.015854
Avståndet från solen till NGC 1762: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1762 : PGC 16654, UGC 3238, MCG 0-13-67, CGCG 394-73, IRAS 05010+0130

Närliggande objekt: NGC 1760, NGC 1761, NGC 1763, NGC 1764

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.