eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1767

NGC 1767
Objekt NGC 1767 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1767 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL+EN -
Úhlové rozměry: 1.60'
velikosti: V=10.6m; B=10.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h56m27.4s; Dec= -69°24'2"
Jiné názvy objektu NGC 1767 : ESO 56-SC31, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1765, NGC 1766, NGC 1768, NGC 1769

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.