eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1774

NGC 1774
Objekt NGC 1774 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1774 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.80'
magnitud: V=10.8m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h58m6.9s; Dec= -67°14'33"
Övriga namn på objektet NGC 1774 : ESO 85-SC26, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1772, NGC 1773, NGC 1775, NGC 1776

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.