eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1777

NGC 1777
objekt NGC 1777 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1777 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.8m; B=13.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t55m47.8s; Dec= -74°17'8"
Andre objektnavn NGC 1777 : ESO 33-SC1, in LMC

Naboobjekter: NGC 1775, NGC 1776, NGC 1778, NGC 1779

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.