eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1798

NGC 1798
Objekt NGC 1798 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1798 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: II2m -
Úhlové rozměry: 5.00'
velikosti: V=10.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h11m39.3s; Dec= 47°41'44"
Jiné názvy objektu NGC 1798 : OCL 410

Nedaleko objekty: NGC 1796B-2, NGC 1797, NGC 1799, NGC 1800

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.