eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 180

NGC 180
Objekt NGC 180 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 180 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.3'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h37m57.7s; Dec= 8°38'5"
RedShift (z): 0.017616
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 180: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 180 : PGC 2268, UGC 380, MCG 1-2-39, CGCG 409-50, IRAS 00353+0821

Blízke objekty: NGC 178, NGC 179, NGC 181, NGC 182

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.