eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1811

NGC 1811
Objekt NGC 1811 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1811 - galax i stjärnbild Columbae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.4'
magnitud: V=13.6m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h8m42.5s; Dec= -29°16'35"
rödförskjutning (z): 0.013172
Avståndet från solen till NGC 1811: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1811 : PGC 16811, ESO 422-37, MCG -5-13-8, AM 0506-292

Närliggande objekt: NGC 1809, NGC 1810, NGC 1812, NGC 1813

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.