eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1812

NGC 1812
Objekt NGC 1812 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1812 - galaxie v súhvezdí Holubica
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h8m52.8s; Dec= -29°15'6"
RedShift (z): 0.013059
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1812: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1812 : PGC 16819, ESO 422-39, MCG -5-13-9, AM 0506-291, IRAS 05068-2918

Blízke objekty: NGC 1810, NGC 1811, NGC 1813, NGC 1814

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.