eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1856

NGC 1856
Voorwerp NGC 1856 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1856 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.80'
omvang: V=10.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h9m29.4s; Dec= -69°7'40"
Andere namen van het object NGC 1856 : ESO 56-SC73, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1854, NGC 1855, NGC 1857, NGC 1858

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.