eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 187

NGC 187
Objekt NGC 187 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 187 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=13.2m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h39m30.2s; Dec= -14°39'23"
rödförskjutning (z): 0.013132
Avståndet från solen till NGC 187: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 187 : PGC 2380, MCG -3-2-34, IRAS 00369-1455

Närliggande objekt: NGC 185, NGC 186, NGC 188, NGC 189

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.