eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1893

NGC 1893
Objekt NGC 1893 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1893 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: II2mn -
Úhlové rozměry: 10.00'
velikosti: V=7.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h22m45.6s; Dec= 33°24'52"
Jiné názvy objektu NGC 1893 : OCL 439, in IC 410, LBN 807

Nedaleko objekty: NGC 1891, NGC 1892, NGC 1894, NGC 1895

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.