eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1895

NGC 1895
objekt NGC 1895 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1895 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t16m52.4s; Dec= -67°19'47"
Andre objektnavn NGC 1895 : ESO 85-EN62

Naboobjekter: NGC 1893, NGC 1894, NGC 1896, NGC 1897

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.