eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2

NGC 2
Objekt NGC 2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.2m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h7m17.1s; Dec= 27°40'43"
rödförskjutning (z): 0.025214
Avståndet från solen till NGC 2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2 : PGC 567, UGC 59, MCG 4-1-26, CGCG 477-55, CGCG 478-27, KCPG 2B

Närliggande objekt: NGC 1, NGC 3, NGC 4

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.