eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2004

NGC 2004
objekt NGC 2004 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2004 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t30m40.3s; Dec= -67°17'10"
Andre objektnavn NGC 2004 : ESO 86-SC4, in LMC

Naboobjekter: NGC 2002, NGC 2003, NGC 2005, NGC 2006

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.