eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2024

NGC 2024
Voorwerp NGC 2024 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2024 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 30.00'x30.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h41m42s; Dec= -1°51'24"
Andere namen van het object NGC 2024 : CED 55P, Flame nebula

Objecten in de buurt: NGC 2022, NGC 2023, NGC 2025, NGC 2026

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.