eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2031

NGC 2031
objekt NGC 2031 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2031 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t33m41.9s; Dec= -70°59'13"
Andre objektnavn NGC 2031 : ESO 56-SC153, in LMC

Naboobjekter: NGC 2029, NGC 2030, NGC 2032, NGC 2033

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.