eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2093

NGC 2093
Objekt NGC 2093 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2093 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.70'
velikosti: V=11.6m; B=11.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h41m49.8s; Dec= -68°55'17"
Jiné názvy objektu NGC 2093 : ESO 57-SC23, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2091, NGC 2092, NGC 2094, NGC 2095

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.