eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2128

NGC 2128
Objekt NGC 2128 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2128 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h4m34s; Dec= 57°37'39"
RedShift (z): 0.010070
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2128: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2128 : PGC 18374, UGC 3392, MCG 10-9-10, CGCG 284-6, IRAS 06002+5737

Blízke objekty: NGC 2126, NGC 2127, NGC 2129, NGC 2130

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.