eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2148

NGC 2148
Objekt NGC 2148 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2148 - galax i stjärnbild Pictoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=13.6m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h58m45.6s; Dec= -59°7'35"
rödförskjutning (z): 0.033900
Avståndet från solen till NGC 2148: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 143.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2148 : PGC 18171, ESO 120-24, IRAS 05581-5907

Närliggande objekt: NGC 2146, NGC 2147, NGC 2149, NGC 2150

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.