eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2154

NGC 2154
Objekt NGC 2154 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2154 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.40'
magnitud: V=11.8m; B=12.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h57m38.3s; Dec= -67°15'44"
Övriga namn på objektet NGC 2154 : ESO 86-SC42, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2152, NGC 2153, NGC 2155, NGC 2156

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.