eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2161

NGC 2161
Objekt NGC 2161 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2161 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.20'
magnitud: V=13.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h55m43.2s; Dec= -74°21'14"
Övriga namn på objektet NGC 2161 : ESO 33-SC31, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2159, NGC 2160, NGC 2162, NGC 2163

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.