eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2174

NGC 2174
Objekt NGC 2174 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2174 - mlhovina v souhvězdí Orionis
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 3.50'x2.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h9m0.3s; Dec= 20°38'26"
Jiné názvy objektu NGC 2174 : CED 67A, knot in N 2175

Nedaleko objekty: NGC 2172, NGC 2173, NGC 2175S, NGC 2175

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.