eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2175

NGC 2175
Voorwerp NGC 2175 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2175 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 40.00'x30.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h9m38.6s; Dec= 20°29'18"
Andere namen van het object NGC 2175 : LBN 854, OCL 476

Objecten in de buurt: NGC 2174, NGC 2175S, NGC 2176, NGC 2177

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.