eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2203

NGC 2203
objekt NGC 2203 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2203 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.0m; B=12.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t4m42.7s; Dec= -75°26'18"
Andre objektnavn NGC 2203 : ESO 34-SC4

Naboobjekter: NGC 2201, NGC 2202, NGC 2204, NGC 2205

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.