eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2215

NGC 2215
Voorwerp NGC 2215 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2215 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 8.00'
omvang: V=8.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h20m49.2s; Dec= -7°17'2"
Andere namen van het object NGC 2215 : OCL 550

Objecten in de buurt: NGC 2213, NGC 2214, NGC 2216, NGC 2217

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.