eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2218

NGC 2218
Objekt NGC 2218 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2218 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Geminorum
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h24m42s; Dec= 19°20'42"

Nedaleko objekty: NGC 2216, NGC 2217, NGC 2219, NGC 2220

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.