eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2222

NGC 2222
objekt NGC 2222 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2222 - galakse i stjernebildet Pictoris
Typen: SBa - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t20m16.8s; Dec= -57°32'0"
Rødforskyvning (z): 0.008679
Avstand fra solen til NGC 2222: basert på redshiftverdien (z) - 36.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2222 : PGC 18835, ESO 121-25, AM 0619-573

Naboobjekter: NGC 2220, NGC 2221, NGC 2223, NGC 2224

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.