eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2223

NGC 2223
Objekt NGC 2223 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2223 - galaxie v súhvezdí Veľký pes
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x2.6'
veľkosť: V=11.5m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h24m35.8s; Dec= -22°50'19"
RedShift (z): 0.009080
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2223: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2223 : PGC 18978, ESO 489-49, MCG -4-16-2, UGCA 129, AM 0622-224, IRAS 06224-2248

Blízke objekty: NGC 2221, NGC 2222, NGC 2224, NGC 2225

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.