eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2225

NGC 2225
Objekt NGC 2225 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2225 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 40.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h26m37s; Dec= -9°38'30"

Nedaleko objekty: NGC 2223, NGC 2224, NGC 2226, NGC 2227

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.