eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2264

NGC 2264
Voorwerp NGC 2264 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2264 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: IV3pn -
De hoekige afmetingen: 40.00'
omvang: V=4.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h40m58.2s; Dec= 9°53'44"
Andere namen van het object NGC 2264 : OCL 495, LBN 911, Christmas Tree cluster

Objecten in de buurt: NGC 2262, NGC 2263, NGC 2265, NGC 2266

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.