eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2267

NGC 2267
Objekt NGC 2267 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2267 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h40m51.7s; Dec= -32°28'56"
rödförskjutning (z): 0.005154
Avståndet från solen till NGC 2267: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2267 : PGC 19417, ESO 426-29, MCG -5-16-15, AM 0638-322

Närliggande objekt: NGC 2265, NGC 2266, NGC 2268, NGC 2269

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.