eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2295

NGC 2295
Objekt NGC 2295 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2295 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.6'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m23.2s; Dec= -26°44'10"
rödförskjutning (z): 0.005444
Avståndet från solen till NGC 2295: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2295 : PGC 19607, ESO 490-47, MCG -4-16-21, VV 178, CGMW 2-34

Närliggande objekt: NGC 2293, NGC 2294, NGC 2296, NGC 2297

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.