eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2298

NGC 2298
objekt NGC 2298 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2298 - kulehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: VI -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t48m59.2s; Dec= -36°0'17"
Andre objektnavn NGC 2298 : GCL 11, ESO 366-SC22

Naboobjekter: NGC 2296, NGC 2297, NGC 2299, NGC 2300

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.