eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2339

NGC 2339
Objekt NGC 2339 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2339 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x2.0'
veľkosť: V=11.8m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h8m20.3s; Dec= 18°46'46"
RedShift (z): 0.007358
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2339: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2339 : PGC 20222, UGC 3693, MCG 3-19-2, CGCG 85-40, CGCG 86-5, IRAS 07054+1851

Blízke objekty: NGC 2337, NGC 2338, NGC 2340, NGC 2341

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.