eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2343

NGC 2343
Voorwerp NGC 2343 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2343 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: III3p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=6.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h8m6.7s; Dec= -10°37'0"
Andere namen van het object NGC 2343 : OCL 565

Objecten in de buurt: NGC 2341, NGC 2342, NGC 2344, NGC 2345

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.