eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2368

NGC 2368
objekt NGC 2368 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2368 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t21m2.2s; Dec= -10°22'28"
Andre objektnavn NGC 2368 : OCL 571

Naboobjekter: NGC 2366, NGC 2367, NGC 2369B, NGC 2369

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.