eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2375

NGC 2375
Objekt NGC 2375 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2375 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h27m9.4s; Dec= 33°49'57"
RedShift (z): 0.026218
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2375: na základe množstva červeného posunu (z) - 110.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2375 : PGC 21035, UGC 3854, MCG 6-17-5, CGCG 177-17, NPM1G +33.0106, IRAS 07238+3356

Blízke objekty: NGC 2373, NGC 2374, NGC 2376, NGC 2377

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.